Positiv A-prøve for koffein på Foxie Hill

I forbindelse med starten i 3 års Mesterskabet på Bornholms Brand Park, lørdag d. 26.september 2020 (5.løb) blev der taget dopingprøve på vinderen Foxie Hill, der trænes af amatørtræner Jørgen Petersen.

DTC har modtaget resultatet af A–prøven, der er positiv for koffein. B-prøven sendes nu til analyse på et fransk laboratorium.

Ved det uanmeldte besøg blev der i form af en fodersæk fundet dokumentation for produktionsdatoen, der er d. 4. juni. Derfor det kan siges med sikkerhed, at foderet, som har forårsaget den positive prøve, stammer fra perioden før den tyske producent rensede sit produktionsanlæg i midten af juli.

Sagen med Foxie Hill vil indgå i det sagskompleks, som i øjeblikket drøftes med den tyske producent og hans danske importør. Der blev afholdt møde i fredags d. 6. november, hvor det videre forløb blev aftalt.

Mødet forløb i god orden og med stor forståelse fra producentens side, og det næste møde vil centrere sig om af drøfte de tab og omkostninger, som de involverede parter er blevet påført.