Aalborg-træneren Gordon Dahl har udvidet stalden med treårshoppen Facebook, som er ejerskiftet til Flemming Reinholdt. Facebook har hidtil været en såkaldt snakhest, men uden ekko. Er maiden med præmier for 10.350 kroner.

Foto: Burt Seeger