Opsigelse på Lunden

Som konsekvens af beslutningen om at lukke spilleautomaterne i Cafe PitStop udenfor Lundens løbsdage samt bestyrelsens ønske om at tilpasse sine omkostninger i en tid med svigtende indtjening, har bestyrelsen idag stoppet ansættelsesforholdet med Jørgen Skovlund Christensen.

Selskabets bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen udtaler:

Vores beslutning om at lukke spilleautomathallen betyder, at den daglige drift af Lundens Cafe Pitstop ophører, hvorfor Jørgen Skovlund Christensen stilling nedlægges. Jørgen har igennem fire årtier ydet en værdifuld indsats på Lunden, som han kan være stolt af, og som vi takker for. Bestyrelsen ønsker Jørgen al mulig held og lykke fremover,

Ved spørgsmål til nærværende kan bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen kontaktes på tlf. 22651234.