Lørdag 20. februar
V75 Jackpot -Mantorp
Der er overført 14.580.000 kr. til gevinstpuljen for 7 rigtige

Søndag 21. februar
5+ Jackpot – Vincennes
Der er overført 3.700.000 kr. til gevinstpuljen for 5 rigtige i korrekt rækkefølge

GS75 Jackpot – Ørebro
Der er overført 3.410.000 kr. til gevinstpuljerne.

V65 Jackpot – Sørlandet

Der er overført 390.000 kr. til gevinstpuljen for 6 rigtige.

Foto: Burt Seeger