Søndag 28. februar

5+ Jackpot – Vincennes
Der er overført 3.700.000 kr. til gevinstpuljen for 5 rigtige i korrekt rækkefølge

GS75 Dobbelt Jackpot – Halmstad
Der er overført 3.400.000 kr. til fordeling i alle tre gevinstpuljer.

V5 Jackpot – Vincennes
Der er overført 10.324 kr. til gevinstpuljen for 5 rigtige

Foto: Burt Seeger