Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

i Det Danske Travselskab

Den Ekstraordinære Generalforsamling i Det Danske Travselskab afholdes

Mandag d. 26. juni 2023, kl. 18.00

i Cafe P. på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund

Charlottenlund d. 2. juni 2023

Nærværende indkaldelse beror på, at Ulla Nielsen, Henrik Johannsen, Theodor Nielsen og Morten Thanning Vendelø ønsker at udtræde af bestyrelsen i Det Danske Travselskab, samt at de to suppleanter Kim Blandfort Christensen og Thomas Christensen ikke vil indtræde i bestyrelsen, og derfor begge ønsker at frasige sig deres suppleantpost. Ovenstående vil ske på generalforsamlingen, efter dagsordenens pkt. 2.

Alle ovennævnte seks personers beslutning sker som konsekvens af, at et flertal af DTS’ medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling d. 31. maj d.å. stemte for, at Kaj Holm kan fortsætte som bestyrelsesmedlem i DTS – på trods af Kaj Holms ulovlige adfærd overfor bestyrelsen og daværende suppleant Dennis Clemmensen, samt overfor to tidligere medarbejdere i DTS.

Generalforsamling vil have følgende dagsorden

1. Valg af Dirigent

Bestyrelsen foreslår Advokat Martin Lavesen

2. Kort Orientering om Selskabets Almene Tilstand, v. Formandskabet

– herunder afsluttende bemærkninger fra den afgående daglige leder.

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

Medlemmer, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, skal anmelde deres kandidatur senest søndag, d. 11. juni 2023 til bestyrelse@travbanen.dk. Valg sker i overensstemmelse med vedtægternes §9.

4. Valg af Bestyrelsessuppleanter

Medlemmer, der ønsker at opstille til valget som bestyrelsessuppleanter, skal anmelde deres kandidatur senest søndag, d. 11. juni 2023 til bestyrelse@travbanen.dk. Valg sker i overensstemmelse med vedtægternes §9.

5. Eventuelt

Alle medlemmer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes via fuldmagt på generalforsamlingen.

Af hensyn til praktiske forhold bedes medlemmerne melde tilbage senest, fredag d. 23. juni 2023, hvis deltagelse i generalforsamlingen forventes. Tilmelding kan ske på telefon 88 81 12 01 eller via e-mail til info@travbanen.dk.

Uanset om et medlem har meldt sin deltagelse eller ej, kan medlemmet møde op og deltage i generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.