Trods det faktum, at formandskabet har den fulde magt i DTS’ bestyrelse og medlemmernes mandat til at videreudvikle den plan, DTS’ formand præsenterede på selskabets Ordinære Generalforsamling i april, så ønsker formandskabet Henrik Johannsen og Theodor Nielsen samt bestyrelsesmedlemmerne Ulla Nielsen og Morten Vendelø Thanning nu at udtræde af bestyrelsen.

Det sker som konsekvens af, at et flertal af DTS’ medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling d. 31. maj d.å. ikke stemte for at Kaj Holm skal forlade bestyrelsen. Vi finder dette forhold grotesk, eftersom Kaj Holm har gjort sig skyldig i ulovlig adfærd overfor bestyrelsen og daværende suppleant Dennis Clemmensen, samt overfor medarbejdere i DTS.

Vi har efter meget grundige overvejelser og med blødende hjerter besluttet at stoppe vores arbejde i DTS d. 26. juni, da det er en forudsætning for vores arbejde, at der er gensidig tillid i bestyrelsen, og at bestyrelsens møder er et fortroligt rum.

Vi vil ikke fortsætte som medlemmer af bestyrelsen, når et flertal af DTS’ medlemmer har legitimeret, at man som medlem af DTS bestyrelse i smug kan foretage lydoptager fra bestyrelsens møder – uden at det får konsekvenser. At Kaj Holm i tillæg har publiceret, hvad ansatte i DTS modtager i løn, gør afstemningsresultatet endnu mere problematisk.

Vi tror fortsat på, at Lunden har et uforløst forretningsmæssigt potentiale, hvor løbsafvikling kan fortsætte på samme lokation med større præmier og bedre oplevelser for publikum og hesteejere, men på baggrund af ovennævnte afstemningsresultat ønsker vi ikke længere at stå i spidsen for selskabet.

Bedste hilsener

Ulla Nielsen, Morten Vendelø Thanning, Theodor Nielsen og Henrik Johannsen