Information vedr. retningslinjer for dommere og baneveterinær ved sårskader/blod i næse og mund fra Dansk Hestevæddeløb

Til Alle aktive

Som jeg oplyste på mødet i forbindelse med gennemgangen af rapporten fra dyretisk råd, så kommer der en opstramning på mulighederne for at deltage i løb, såfremt der er synligt blod fra næse/mund på hesten.

Det gør der fordi, det er vores fælles ansvar, at sikre hestevelfærden indenfor vores sport og dermed også direkte vores social licens to operate.

Derfor har DH sport, i samarbejde med Sikre Baner (SIBA) og DH Sports veterinære konsulent Peter Fog, udviklet nye retningslinjer, der skal understøtte ambitionen om stærk hestevelfærd.

Retningslinjerne omhandler hestens mulighed for deltagelse i løb, såfremt hesten har tydelige sår eller øvrige rifter etc. i næse/mund.

Dette er vigtigt for hestens velfærd, vores sport og vores omdømme, at kun friske og raske heste får mulighed for at konkurrere.

Retningslinjerne tager forbehold for en række forskellige scenarier og skulle gerne være formuleret, så praksis er let forståelig og disse findes nederst.

Har jeres foreninger eller aktive spørgsmål til retningslinjerne skal i kontakte Peter Fog på 20 61 83 55 eller undertegnede.

Retningslinjerne træder i kræft pr. 17/7-2023.

Informationen er endvidere tilsendt dommerne, relevante officials, banedyrlæger og banerne.

 

Med venlig hilsen

Uwe Bredahl

Administrationschef, DH Sport

Tlf: 888 112 50

 

Retningslinjer for dommere og baneveterinær ved sårskader/blod i næse og mund

Ikrafttræden pr. 17/7-2023

 • Ved blod fra munden under opvarmning
  • Undersøgelse ved banedyrlægen.
   • Ved større/åbne sår (fotodokumentation sikres)
    • Udgår hesten
    • Min. 10 dages anmeldeforbud
    • Dyrlægeundersøgelse inden ny start.
   • Ved mindre rift eller lign.
    • Undersøgelse af banedyrlægen igen 30 minutter senere
     • Ingen blod betyder at:
      • Hesten kan fortsætte frem mod start
      • Undersøgelse af banedyrlægen efter afkantring
      • Ingen blod stadigvæk– hesten kan starte
     • Stadigvæk blod efter 30 minutter (fotodokumentation sikres)
      • Hesten udgår
      • Min. 10 dages anmeldeforbud
      • Dyrlægeundersøgelse inden ny start
 • Ved blod fra munden efter præsentation og inden løbet (fotodokumentation sikres)
  • Hesten udgår
  • Min. 10 dages anmeldeforbud
  • Undersøgelse ved banedyrlægen.
  • Ved større/åbne sår – dyrlægeundersøgelse inden ny start.
 • Blødning under løbet, som konstateres efterfølgende (fotodokumentation sikres)
  • Min. 10 dages anmeldeforbud
  • Undersøgelse ved banedyrlægen efter løb.
  • Ved større sår/åbne (ikke mindre sår efter bid i tungen) dyrlægeundersøgelse inden ny start.
 • Næseblod
  • Samme procedure som ved blod fra munden (fotodokumentation sikres)

Foto: Burt Seeger