1)
Dansk Hestevæddeløb har efter B-prøvens bekræftelse af den positive dopingprøve på hesten I D Exceptional ved en start d. 30. april i Skive nedsat et udvalg, der behandler dopingsagen

Udvalgets opdrag i sagen er på den ene side at sikre, at alle sten bliver vendt, og på den anden side at sikre størst muligt gennemsigtighed og retssikkerhed for de involverede parter med muligheder for partshøringer, hvilket i sig selv er tidskrævende.

Arbejdet med at få belyst alle relevante forhold omkring sagen har været omfattende og pågår stadig, og der har netop været gennemført den afsluttende høring med den involverede træner og dennes bisiddere.

Både i Danmark og i de lande, som vi sammenligner os med inden for travsporten, er behandlingstiden i dopingsager relativt lange. Særligt har der i denne sag været en længere ventetid på nogle svar fra en svensk samarbejdspartner.

Det er udvalgets forventning, at en samlet skriftlig redegørelse for sagen med et større bilagsmateriale i løbet af to-tre uger vil være klar til at blive sendt til behandling i Skandinavisk Doping Komité, som det er fast praksis i disse sager.

Det er på nuværende tidspunkt derfor ikke muligt præcist at angive, hvornår en afgørelse i sagen vil kunne forventes.

2)
Mængder med dansktrænede heste formeldt til løbene på den svenske derbybane Jägersro på onsdag. Med endelig startmelding i morgen, torsdag, inden klokken 9.00. Se listerne.

Foto: Burt Seeger