I 2023 blev der skruet endnu mere op for antidoping-arbejdet i Dansk Hestevæddeløb. Mere end 600 prøver blev der taget i 2023, og arbejdet fortsætter naturligvis i 2024.

Antidoping-indsatsen er foregået på flere forskellige niveauer i 2023. Det handler traditionelt om de prøver, der udtages i forbindelse med løbsafvikling, og hvor det i fjor samlet inden for travet og galoppen blev til ca. 400. Dertil kommer de uanmeldte besøg hos sportens aktive, og som benævnes ”Out of Competition”-prøver.

I løbet af 2023 fik 18 trænere på både professionelt niveau og amatørniveau besøg af kontrollanterne, og hvor flere af disse blev besøgt flere gange.
Nævnes skal også en særlig indsats hen over august måned og dermed højsæsonen, hvor det blev til mere end 175 udtagne prøver.
Det blev til i alt 229 udtagne prøver taget uden for konkurrence i løbet af sæsonen – og samtlige var negative.

2024 er nu i gang, og vi vil i år kvartalsvist offentliggøre en liste over vores uanmeldte besøg og det antal prøvetagninger, der er fulgt med besøgene.

Antidoping-arbejdet er en naturlig del af sportens arbejde til sikring af dyrevelfærden i vores sport.
Som nævnt i tidligere sammenhænge er der med indgangen til 2024 sket en yderligere skærpelse i vores reglementer, og som er beskrevet ganske omfattende på vores hjemmeside.

Vil du vide mere er det blot at trykke på Hestevelfærd på forsiden eller ved at trykke her.

Der er også viden at hente under menupunktet Sikkerhed, der omhandler konkrete forhold i forbindelse med løbsafviklingen (SiBa) og med afsæt i vores aftale med Svensk Travsport. Det finder du ved at trykke her.

Foto: Burt Seeger