Ingen dag uden bud i Lundens igangværende auktioner over bedækninger ved Menhammars stjernehingste. Efter føringsskifte i Zola Boko-auktionen er den samlede budsum 271.000 kroner. Auktionerne afsluttes næste mandag. Links til auktionerne her.